Blanketter

Den 1 januari 2022 hittar du uppdateringar i registret och blanketter för förebyggande åtgärder inom samtliga områden och riskbedömning för blåsdysfunktion. 

 

Uppdateringar i Senior alert 2022

I samband med nya, ändrade och borttagna KVÅ koder från Socialstyrelsen ser Senior alert över sina åtgärder inom samtliga områden, vilket innebär förändringar utifrån följande:

  • Förebyggande åtgärder
  • Uppdaterad riskbedömning - blåsdysfunktion

Båda förändringarna berör det dagliga arbetet i Senior alert men är även en del av det pågående arbetet med automatiserad informationsförsörjning från journal till Senior alert.

 

 

Bakomliggande orsaker

Trycksår, nutrition, fall och munhälsa

Bakomliggande orsaker

Vägledning till riskbedömningsinstrument

Trycksår, fall, nutrition, munhälsa

Vägledning Modifierad Norton, MNA och DFRI
Vägledning RAPS, MNA och DFRI

Vägledning ROAG

Vägledning Blåsdysfunktion

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.