Manualer

Här hittar du manualer som beskriver registrering, administrering av behörigheter samt våra resultatrapporter.

Administrera användare 

Administrera användare i Senior alert

Medarbetare som har samordningsnummer kopplat till sitt HSA-id och SITHS-kort måste administreras av Senior alert. Medarbetare med skyddad identitet kan endast administreras via kontakt med senioralert@rjl.se

Resultatrapporter

Rapportbeskrivning av rapporterna i Senior alert

Manual Resultatrapporter

Manual publik rapport Vårdprevention och utfall (film)

Klicka här för att komma till sidan "trycksaker" där du kan läsa mer om resultat. 

Kom igång med Senior alert

Fyll själva i en PLAN för hur ni ska gå tillväga för att arbeta systematiskt och strukturerat för att förebygga undernäring, trycksår, fall och ohälsa i munnen. Planen beskriver stegen i processen och ställer frågor kring mål, ansvar, avstämningar och andra framgångsfaktorer

PLAN för att komma igång med vårdprevention och Senior alert - Fullversion (nytt fönster) Word

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.